Ca Gottardi, 威尼斯

联系我们 联系我们

from ARGENTINA : +54 115 252 1423
from ITALY : +39 024 032 6417
from MEXICO : +52 554 628 2555
from USA : +1 866 376 7831
from UK : +44 203 318 6993
from SPAIN : +34 911878153
WORLDWIDE : +1 305 538 9697

Ca Gottardi 酒店概况

坐落在15世纪威尼斯古堡之中,袖珍精致的Ca Gottardi Hotel秉承其豪华的贵族风范。该酒店位于Strada Nuova,临近著名的卡西诺桥与里亚托桥。

更多了解

搜索

威尼斯

威尼斯, 意大利 世界上最美丽的城市之一,巧夺天工的建筑,建造于水上的神奇城市,没有车只有独木舟,只要你造访就会情不自禁的爱上这城市!

更多 威尼斯 其他精品酒店 :