Hotel Massena, 尼斯

联系我们 联系我们

from ARGENTINA : +54 115 252 1423
from ITALY : +39 024 032 6417
from MEXICO : +52 554 628 2555
from USA : +1 866 376 7831
from UK : +44 203 318 6993
from SPAIN : +34 911878153
WORLDWIDE : +1 305 538 9697

Hotel Massena 酒店概况

马塞娜酒店是一家位于尼斯市中心的优雅设计酒店,距离海滩200米。酒店客房配备了迷你吧和沏茶、咖啡设施。部分客房设有阳台或露台。酒店清晨提供自助早餐,客人可在酒店酒吧享用饮品。酒店距离旧城区只需几分钟步行。

更多了解

搜索

尼斯

尼斯, 法国

更多 尼斯 其他精品酒店 :