Hotel Alexandra, 哥本哈根

联系我们 联系我们

from ARGENTINA : +54 115 252 1423
from ITALY : +39 024 032 6417
from MEXICO : +52 554 628 2555
from USA : +1 866 376 7831
from UK : +44 203 318 6993
from SPAIN : +34 911878153
WORLDWIDE : +1 305 538 9697

Hotel Alexandra 酒店概况

酒店就位于哥本哈根城市中心,附近有著名的市政厅广场和蒂沃利公园,Alexandra拥有自己独特的环境风格,它融合了辉煌的古典建筑风格,并且将现代设施和服务的便利加入到传统的设计中。

更多了解

搜索

哥本哈根

哥本哈根, 丹麦

更多 哥本哈根 其他精品酒店 :